Æbler, pærer og bananer – fra et varemærkeperspektiv

Headerbillede: Toni Cuenca / Pexels.com

Apple har et af verdens mest berømte varemærker – et æble med et blad og en manglende bid. På trods af den nærmeste ikoniske status kan det dog stadig være svært at forsvare Apple varemærket. Herunder får I nogle eksempler, der viser, at varemærker opfattes forskelligt.

Et af verdens mest berømte varemærker er Apples velkendte logo. Apple forsvarer naturligvis deres logo, når de ser andre varemærker, som de vurderer lægger sig for tæt op ad deres. Det har resulteret i en lang række sager om Apple logoet og dets beskyttelsesomfang.

For nylig blev der ansøgt om et varemærke med et stiliseret bogstav, hvor der var taget en bid af bogstavet, og hvor det tilmed havde et blad, hvilket er relativt sjældent selv for stiliserede bogstaver. Apple gjorde indsigelse til de schweiziske myndigheder om krænkelse af deres varemærke. De schweiziske myndigheder besluttede dog, at det stiliserede bogstav ikke var at forveksle med Apples logo.

Apple gik ligeledes i mod en ansøgning om varemærket APO, der både havde et blad og en manglende bid. Dette varemærke dækkede kameraer og en række services relateret til salg af disse. I dette tilfælde fik Apple medhold, da Retten fandt, at det pågældende varemærke var for tæt på Apples eksisterende varemærke, og valgte at afvise varemærkeansøgningen om APO.

Samme idé? – forskellige frugter
Den 31. januar 2019 afgjorde Retten også en sag angående beskyttelsesomfanget af Apples varemærke. En virksomhed havde søgt om et varemærke med en stiliseret pære med teksten ”Pear” vist under varemærket. ”Pear”-varemærket dækkede over computere og computer-relaterede services. Apple gjorde indsigelse, og de to parter kæmpede indtil sagen endte i Retten, hvorefter Retten afgjorde, at Apple ikke kunne forhindre varemærket med ”Pear” baseret på deres egne varemærker.

De kreative påfund stopper ikke her. Der er gennem tiden blevet ansøgt om flere varemærker med forskellige frugter, der hver især mangler en bid. For nogle år siden var det eksempelvis et mærke med en banan og teksten ”Banana Computer” og et tilsvarende mærke med teksten ”Banana Mobile”, som ejeren gerne ville have registreret som EU varemærker. Også her gjorde Apple indsigelse over for begge, men EUIPOS indsigelsesafdeling besluttede, at ”Banana Computer” og ”Banana Mobile” var for langt fra Apples varemærkerettigheder.

For god ordens skyld skal jeg nævne, at Apple ankede afgørelsen. Men grundet manglende svar havde EUIPO’s indsigelsesafdeling imidlertid ikke mulighed for at træffe anden afgørelse.

APO’s varemærkeansøgning blev afvist, fordi den lå for tæt på Apples varemærke. ”Pear”-varemærket, ”Banana Computer” samt ”Banana Mobile” blev derimod godkendt, da de ifølge indsigelsesnævnet ikke var til at forveksle med Apples varemærke. Fotos: EUIPO

Hvad kigger myndighederne på?
I varemærkekonflikter vil myndighederne vurdere mærkernes ligheder fra et visuelt, fonetisk og konceptuelt perspektiv. Desuden vil de vurdere, hvorvidt de varer og/eller tjenesteydelser, der er omfattet af de pågældende varemærker er identiske eller lignende. Hvis begge disse kriterier er opfyldt, vil man ofte vurdere at varemærkerne er forvekslelige.

Velkendte varemærker nyder bredere beskyttelse. Det gælder både i forhold til graden af lighed mellem varemærket og de varer og services, som er dækket heraf. Den bredere beskyttelse forudsætter at ejeren af varemærket påberåber sig, at der er tale om et velkendt varemærke, og er i stand til at bevise dette over for myndighederne. Lykkes dette ikke, vil varemærket blive anset som et almindeligt varemærke.

Velkendthed betyder noget – men ikke alt
I eksemplet med ”Pear”-varemærket ovenfor hævdede Apple, at et af deres varemærker var velkendt, hvilket også blev anerkendt af EUIPO’s indsigelsesafdeling og Board of Appeal. Dermed vurderede myndighederne, at varemærkerne samt de varer, som var dækket heraf, lignede hinanden for meget. Men da samme sag blev anket til Retten, var udfaldet anderledes, og Board of Appeal’s afgørelse blev annulleret.

Hvad siger varemærkeeksperterne?
Det er vigtigt at notere sig, at selv med et varemærke, der har signifikante elementer, er ejeren af dette varemærke ikke sikker på at have eneret til ideen bag dette varemærke. Der er en lang række krav, der skal opfyldes, før det er muligt at forhindre andres varemærker, og disse krav er ikke altid lette at gennemskue.

Fra tid til anden bliver vi spurgt om beskyttelsesomfanget af et givent varemærke – og selvfølgelig kan vi til en vis grad forudsige dette. Men som man kan se af ovenstående eksempler, især i tilfældet med Apple logoet og ”Pear”-logoet, er der forskel på, hvordan varemærker bliver opfattet hos forskellige myndigheder.

Vi anbefaler, at du vælger dit varemærke med omhu. Forsøg at være så unik som muligt, således at du både kan få dit varemærke registreret, og senere har mulighed for at forsvare det i eventuelle varemærkekonflikter.

Har du spørgsmål angående varemærker? Så er du velkommen til at kontakte vores eksperter.

LÆS OGSÅ: