OBI MEDICAL: Patenter og varemærker sikrer gunstig markedsposition og økonomiske fordele

Når hospitalspatienter verden over skal have beregnet indholdet af fx syre-base, ilt og CO2 i blodet, sker det i dag gennem en kompliceret og smertefuld pulsåreblodprøve. Men det har medicinalvirksomheden OBI Medical fra Hadsund nu gjort til sin mission at lave om på.

Sammen med en forsker fra Aalborg Universitet har de nemlig udviklet en ny banebrydende teknologi kaldet v-TAC®, som virksomheden lige nu er i fuld gang med at introducere på det danske marked samt flere europæiske markeder.

Den nye teknologi gør det muligt at beregne arterielle blodgasser i en helt almindelig blodprøve og er fuldkommen kompatibel med sygehusenes eksisterende blodgasudstyr. Teknologien giver indlysende fordele for patienterne, og den effektiviserer samtidigt blodprøvetagningen, således at det kliniske personale vil kunne spare tid og ressourcer i dagligdagen.

Plougmann Vingtofts IPR-rådgivere har hjulpet OBI Medical med at søge varemærkebeskyttelse og patent på idéen bag v-TAC®.

Ingen investerer i ubeskyttede idéer

Bjarne Flou, der er administrerende direktør i virksomheden, har fra begyndelsen været opmærksom på vigtigheden af at sikre sit produkt og brand mod plagiering, og udtaler: “Når man som start-up skal tiltrække kapital, er det en forudsætning, at idéen og produktet er beskyttet via et patent og/eller en varemærkebeskyttelse. Det kræver investorerne ganske enkelt. Derfor har det også været afgørende for os, at vi har haft professionelle rådgivere inde over vores produkt helt fra starten”.

Pengene fra investorerne, som bl.a. tæller Vækstfonden, Innovationsfonden og Markedsmodningsfonden, har betydet, at OBI Medical har kunnet indlede en kommerciel lancering af deres unikke teknologi. Det har været altafgørende, da det har krævet hårdt arbejde og mange investeringer at overbevise læger og hospitaler om de indlysende fordele ved produktet.

Freedom to operate-undersøgelser skaber økonomisk tryghed og sikkerhed

For at undgå at bruge unødige ressourcer på at lancere et produkt, som allerede er på markedet, investerede OBI Medical i en såkaldt freedom to operate-undersøgelse, som blev udarbejdet af Plougmann Vingtofts IPR-eksperter. Gennem undersøgelsen fik virksomheden lynhurtigt kortlagt, hvorvidt deres produkt og idé risikerede at krænke andre rettighedshavere: “Hvis man som virksomhed pludselig får en kæmpe regning ind ad døren, fordi man har krænket en anden rettighedshavers patent eller varemærke, kan det betyde et stort økonomisk tilbageskridt og i værste fald at virksomheden går konkurs,” lyder advarslen fra Bjarne Flou.

OBI_Medical-min

Peter Sørensen fra Plougmann Vingtoft, som rådgiver OBI Medical, uddyber: “En freedom to operate-undersøgelse handler om at afdække en risiko for, at noget kan gå galt undervejs, herunder at konkurrenter sidder med dominerede patentrettigheder på ens eget produkt. Desværre undersøger en del danske virksomheder ikke en sådan risiko, inden de starter udviklingen eller markedsføringen af produktet, selvom man faktisk godt kan afdække i hvert fald noget af risikoen for begrænsede ressourcer, fx ved at kigge rimelig fokuseret på konkurrenters patenter.”

Direktøren i OBI Medical har meget store forventninger til de resultater, virksomheden skal skabe i løbet af 2016. Målet er nemlig, at v-TAC® tages i brug på hospitaler i Danmark og en række øvrige nordeuropæiske lande som Tyskland, England og Norge. Og med et patent og en varemærkebeskyttelse i hånden er vejen nu banet for et decideret gennembrud på det europæiske kontinent.

Kontakt os – så hjælper vi din virksomhed med at finde en konkurrencedygtig position på markedet.