Information om behandling og beskyttelse af data

Plougmann Vingtoft A/S indsamler, anvender og opbevarer dine kontaktoplysninger med henblik på afsøge muligheden for at indgå en aftale med dig og i overensstemmelse med persondataforordningen. Vi beskytter de indsamlede oplysninger gennem organisatoriske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, for at forhindre tab eller misbrug af data.  Oplysningerne slettes efter et år, medmindre du er/bliver kunde af huset. Du kan til enhver tid anmode os om at slette oplysningerne ved at skrive til følgende pv@pv.eu.

Selskabet vil behandle anmodningen efter persondataforordningens regler, og efterkomme den, hvis det vurderes at være nødvendigt.