Varemærkeregistrering i EU bliver billigere – og mere sikker

Siden 2013 har de forskellige EU-medlemslande forhandlet om en ændring af de eksisterende varemærkeregler, og i efteråret 2015 blev man så endelig enige. Særligt to tilretninger vil glæde varemærkeindehavere i EU nemlig at det bliver billigere at søge om registrering og nemmere at undgå piratkopiering.

Reguleringen af reglerne for varemærker, der træder i kraft den 23. marts 2016, medfører at:

1. Prisstrukturen forbedres

Prisen for ansøgning og fornyelse vil fremover afhænge af antallet af klasser, man registrerer sit varemærke i, for basisprisen vil kun omfatte én klasse.

Ønsker man at søge om registrering af et mærke i 3 klasser, skal man derfor betale et separat gebyr for klasserne nr. 2 og 3.  En klasse kan fx være ”spil og legetøj” (klasse 28) eller ”underholdningsvirksomhed” (klasse 41).

Det samme gælder for fornyelser. Skal man forny et varemærke som har mere end én klasse, skal man betale et ekstra gebyr for hver ekstra klasse ud over den første.

Det betyder overordnet, at det bliver billigere for de fleste virksomheder at søge om en varemærkeregistrering.

2. Kravene til varemærker ændres

Kravet om at varemærker skal kunne gengives grafisk udgår og erstattes af en regel om, at varemærker skal kunne gengives på en måde, der gør det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden at fastslå den nøjagtige genstand for den beskyttelse, som indehaveren indrømmes.

Det er en modernisering af varemærkesystemet og åbner op for engang i fremtiden at tillade registrering af for eksempel duftmærker, hvilket ikke er muligt i dag.

3. Varemærkeindehavernes mulighed for at bekæmpe pirater styrkes

Med de nye regler vil det blive lettere for indehavere af EU-varemærkerettigheder at bekæmpe piratkopiering. Eksempelvis vil det være muligt at stoppe import af piratkopierende varer, også i den situation, hvor importøren er en privatperson.

Rettighedshaverne vil tillige få bedre mulighed for at stoppe varer i transit i EU, hvis de pågældende varer har et varemærke, som er stort set identisk med rettighedshaverens EU-varemærke. Særlig denne bestemmelse er vigtig, da kopivarer ofte bliver importeret ind i EU under dække af ”blot” at være i transit til for eksempel lande i Sydamerika. Og indtil nu har rettighedshaverne ikke kunnet stoppe og fået disse krænkende varer destrueret. Er det pågældende varemærke ikke beskyttet i form af en registrering i det endelige bestemmelsessted for varerne, kan den nye regel dog ikke anvendes.

4. Der indføres krav om præcisering af varer og serviceydelser omfattet af en ansøgning

Fremad bliver det endnu vigtigere at præcisere, hvilke varer og serviceydelser ens varemærke skal omfatte. På det sæt er der ikke sket en ændring, for anbefalingen om altid at nævne ens kerneydelser i en varefortegnelse, er stadig gældende.

Der sker også en del navneændringer, når reglerne træder i kraft, fx kommer det nu officielt til at hedde ”EU-varemærker” i stedet for ”EF-varemærker” (det var vel også på tide!).

Har du lyst til at læse de nye varemærkeregler i detaljer, så kig her.

Har du brug for at få uddybet eller fortolket den nye varemærkereform, så kontakt vores varemærketeam (find dem under Vores eksperter) eller kontakt Head of Trademarks Ellen Breddam direkte.

LÆS OGSÅ: Beskyt dine produkter mod kopiering med et EU-varemærke

LÆS OGSÅ: Undgå forfalskede varemærker og piratkopier på nettet