PUMA & DK COMPANY i varemærkekonflikt

Headerbillede: Starkvisuals / Pixabay

PUMA er et af verdens mest kendte varemærker, og de har stor interesse i at bevare deres position og håndhæve deres rettigheder på globalt plan. Senest har de håndhævet deres varemærke over for et dansk modehus, DK COMPANY, som har ansøgt om registrering af et varemærke til bl.a. sko.

DK COMPANYs varemærkeansøgning har fået PUMA op af stolen. De mener, at det ansøgte varemærke ligger for tæt på PUMAs velkendte varemærker, og de har derfor forsøgt at forhindre DK COMPANYs registrering ved at rejse en indsigelse mod registreringen over for Patent- og Varemærkestyrelsen.

PUMA i en stærk position

I indsigelsesafgørelsen lagde Patent- og Varemærkestyrelsen til grund, at ét af PUMAs varemærker er velkendt i varemærkelovens forstand.

Velkendte varemærker har større beskyttelsesomfang end ikke-velkendte varemærker. Har man derfor et velkendt varemærke, står man stærkere og kan forhindre andre i at søge om registrering af eller bruge mærker, der potentielt kan snylte på den goodwill, der er knyttet til det velkendte mærke. Alligevel har sagsforløbet ikke været lige til højrebenet for PUMA.


Til venstre ses PUMAs velkendte varemærke. Til højre ses det varemærke, som DK COMPANY har ansøgt om at få registreret.
Foto: Patent- og Varemærkestyrelsen

3 gange angreb

I afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen vurderede Styrelsen både varemærkerne, som de var søgt og registreret, og hvorledes de stridende varemærker kunne placeres på sko.

Styrelsen fandt, at PUMAs varemærker var mere kompakte og har et mere svunget forløb end DK COMPANYs varemærke. Desuden fandt Styrelsen, at det ansøgte varemærke ikke kan placeres på en sko, hvor formgivningen fører bagud på samme måde som PUMAs varemærker.

Dermed konkluderer styrelsen, at mærkerne har forskellige formsprog og ikke er forvekslelige. Med andre ord kunne PUMA ikke forhindre DK COMPANYs varemærke. PUMA valgte derfor at anke afgørelsen til Ankenævnet for patenter og varemærker.

Ankenævnet nåede frem til, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke burde have vurderet sagen i forhold til eventuel placeringen af mærkerne. Men ellers var Ankenævnet enige i, at varemærkerne ikke var forvekslelige.

PUMA kunne altså ikke få Ankenævnets ord for, at de kunne forhindre DK COMPANYs varemærke. Derfor valgte PUMA endnu engang at anke afgørelsen, denne gang var det til Sø- og Handelsretten, som 4. juli 2019 også afviste, at de omtalte varemærker var forvekslelige. Ankefristen er endnu ikke udløbet, og det bliver spændende at følge med i om PUMA anker afgørelsen endnu engang.

Hvad kan vi lære?

Ingen af de stridende varemærker er ansøgt med billeder af, hvordan de respektive varemærker er placeret på f.eks. en sko. Det er derfor usædvanligt, at placeringen af varemærket overhovedet er taget op i den første afgørelse.

Desuden er det interessant, at der har været et specifikt fokus på, hvordan mærkerne kan placeres på sko, selvom PUMAs varemærker omfatter flere varer end blot sko.

Styrelsen skal forholde sig til, hvordan mærkerne er vist i registeret, ikke hvordan de kan bruges i markedet. Dette er formentlig også grunden til, at Ankenævnet og efterfølgende Sø- og Handelsretten afviser kriteriet om eventuel placering af mærker på sko.

Hvis varemærkerne havde været ansøgt med visning af, hvordan de kunne placeres på sko, havde vi haft en anden situation, og så ville placeringen også indgå som kriterie i bedømmelsen hos Ankenævnet og Sø- og Handelsretten.

Sagen kan lære os, at det er helt afgørende, hvordan et varemærke er afbildet i ansøgningen, da mærket bliver bedømt, som det er ansøgt/registreret og i relation til de søgte varer og/eller serviceydelser. Hvordan varemærkerne i praksis anvendes, er en bedømmelse, der som udgangspunkt skal foretages efter Markedsføringsloven.

Afgørelsen illustrerer således, at det er ganske vigtigt at gøre sig grundige tanker om, hvordan man udformer sin ansøgning, da det kan få afgørende betydning for bedømmelsen i en eventuel konfliktsag. Den rådgivning, man får på ansøgningstidspunktet, kan derfor være givet godt ud.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Hvis artiklen har givet dig stof til eftertanke, eller hvis du eller din virksomhed har brug for en vurdering af jeres muligheder for varemærkeregistrering, så hører vi gerne fra jer.

Du kan møde alle vores eksperter her.

LÆS OGSÅ: