Gennemgribende ændringer i kinesisk varemærkelovgivning

Fra og med 1. maj 2014 træder en ny kinesisk varemærkelovgivning i kraft, hvilket vil medføre en række markante ændringer i forhold til beskyttelsen af varemærker i Kina, som danske virksomheder, der er aktive i Kina, må forholde sig til. Vigtigst af alt for disse virksomheder er, at have fokus på beskyttelsen af rettigheder ved at registrere deres varemærker i Kina.

Kina har gennem en årrække foretaget flere progressive ændringer i forhold til IP lovgivning i takt med at landets investeringer i blandt andet forskning og udvikling er steget. Ikke mindst på varemærkeområdet er der sket store ændringer, og den nye varemærkelovgivning fremsætter en række ændringer, der er værd at orientere sig om, hvis man som virksomhed ønsker at investere i Kina.

En af de største ændringer, som har betydning for varemærkeindehavere, er introduktionen af mere effektive processer mod bevis for ond tro, hvis et varemærke bliver ”hijacket” eller registreret af en anden end den rette ejer. Det skal dog understreges, at det kinesiske system fortsat er et ”first to file”-system, hvilket betyder at med mindre det ved anmeldelsen kan bevises, at den kinesiske ansøger har været i ond tro, er det ansøgeren, der får retten til varemærket. Derudover er der også indført en regel om, at kinesiske varemærkespecialister ikke må medvirke til at der indsendes ansøgninger i ond tro. Dog er det værd at fremhæve, at hvis varemærkeindehaveren anker en afgørelse fra varemærkemyndigheden, har anken ikke opsættende virkning.

Men hvad kommer ændringerne så rent praktisk til at betyde for danske virksomheder, som er aktive på det kinesiske marked? Det er endnu ikke muligt at kortlægge nøjagtigt hvordan danske virksomheder skal forholde sig til den nye lovgivning. For det første mangler man fortsat at se hvordan de kinesiske varemærkemyndigheder vil håndtere og fortolke reguleringerne i praksis, og derudover ser det på papiret ud som om, at der er ændringer, som både forbedrer og forringer retsstillingen i Kina.

Det vigtigste budskab er, at det er meget vigtigt at ansøge om varemærkebeskyttelse i Kina på så tidligt et tidspunkt som muligt. Har jeres virksomhed interesser i Kina, enten i form af at produktproduktion eller salg, er det vigtigt at I så hurtigt som muligt ansøger om beskyttelse af virksomhedens varemærker i Kina.

Vil du vide mere om den nye kinesiske varemærkelovgivning, er du velkommen til at kontakte vores varemærkechef Ellen Breddam