Findes der strategiske domænenavne, som du bør erhverve?

Headerbillede: Pixabay.com

Vi har tidligere skrevet et indlæg om strategiske domænenavne og delt 7 gode råd med dig, som du kan læse eller genlæse her.

Det primære fokus i vores tidligere indlæg var, at du som virksomhed kan skabe en markant større synlighed omkring din virksomhed via erhvervelse og brug af strategiske domænenavne.

Konkurrencen på de digitale medier stiger hastigt og synlighed er en vigtig faktor for at trække det længste strå.

Men det er ikke kun den øgede konkurrence og behovet for synlighed, som afgør, om man skal investere i strategiske domæne navne.

I dag forventer forbrugere at kunne finde svar på alt på internettet og søgemaskinen GOOGLE® er blevet en nær ven, vi dagligt har kontakt med. Men det er ikke kun svar, vi søger på internettet, det er i lige så høj grad information og viden.

Her kommer synlighed så igen på banen, da synlighed på nettet er lig med strategiske domænenavne.

Strategiske domænenavne sikrer, at du har de rigtige platforme til at dele viden og at de nysgerrige eller videbegærlige finder vej til lige præcis din digitale vidensbank.

De fleste er bekendt med, at vi i dag opererer med såkaldte generic Top-Level Domains (gTLDs), hvilket blandt andet inkluderer.com, .net og .org, og country code Top-Level Domains (ccTLDs) som f.eks. .dk, .no og .de.

Sideløbende med de velkendte gTLDs er der siden 2012 blevet frigivet et utal af nye gTLDs og prognoserne siger, at vi ender med at have ca. 1.900 gTLDs såsom .coffee, .luxury, .money, .shop, .online, .business, .engineering og mange, mange flere.

Selvom der allerede er blevet frigivet en del nye gTLDs, har der ikke været den forventede interesse. Det skyldes måske prisen for at registrere under de nye domænenavnene, eller måske er der reelt ikke det store behov for erhvervelse, fordi 80-90% af vores søgninger foregår via søgemaskinen GOOGLE®. Og da GOOGLE® har en god forretning med GOOGLE Adwords, som sælges til nationale annoncører, kan det ikke komme bag på nogen, at især ccTLDs rangerer højt i en søgning på GOOGLE®.

Men er det dermed sagt, at du skal gå ud og investere i alle ccTLDs for din virksomhed? NEJ! Men man skal gøre sit forarbejde, inden et nyt navn lanceres.

Et relevant eksempel er Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), der den 23. marts i år skifter navn til European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Ændringen har været undervejs længe og OHIM/EUIOP har bl.a. registreret nye domænenavne såsom euipo.eu, euipo.org, euipo.net og euipo.es.

Men OHIM/EUIPO har ikke kunnet registrere bl.a. euipo.com, da dette domæne allerede blev registreret af en kinesisk virksomhed tilbage i 2008.

Er det manglende domænenavn en katastrofe for OHIM/EUIPO? Nej, det er ikke en katastrofe, men det kan slås fast, at OHIM/ EUIPO ikke har lagt en tidlig strategi for deres strategiske domænenavn tidligt nok.

OHIM/ EUIPO kan naturligvis klare sig med deres nuværende domænenavne, men det er klart, at OHIM/ EUIPO skal være opmærksom på brugen af det føromtalte registrerede domænenavn indeholdende EUIPO, og andre eventuelle fremtidige domænenavne der indeholder EUIPO – ikke mindst for at undgå uheldig og misvisende brug af deres nye navn. Dette også især set i lyset af alle de “fupfakturaer”, som rettighedshavere også skal forholde sig til fra dag til dag.

En overvågning af denne art kunne have været undgået, hvis OHIM/EUIPO havde taget højde for dette domænenavn og andre allerede registrerede domænenavne, inden man valgte at offentliggøre det nye navn.

5 GODE RÅD TIL DIN STRATEGI FOR STRATEGISKE DOMÆNENAVNE

 1. Registrer firmanavn og produktnavn
  Vi forbrugere vil ofte søge direkte på firmanavnet eller produktnavnet, som også gerne er virksomhedens registrerede varemærker og det er derfor vigtigt, at du registrerer firmanavn og produktnavne som domænenavne.
 2. Overvej udtalen af dit firmanavn og produktnavn
  Det er en rigtig god idé at prøve at udtale dit firmanavn og/eller produktnavn under udarbejdelsen af strategien med at fastlægge strategiske domænenavne. Ofte kan et firmanavn være svært at stave til eller det udtales anderledes end det staves, f.eks. er det vanskeligt at høre forskel på bogstaverne “k” og “c”.
  Hvis dit firmanavn og/eller produktnavn er svært at udtale eller stave til, er det en god idé at erhverve et domænenavn der staves som f.eks. dit firmanavn udtales.
 3. Skal du registrere på gTLD eller ccTLD?
  Det er egentlig lidt op til dig selv, hvilke Top Level Domains du vil anvende. Men husk, at der altid vil være en præference for forbrugerne at søge lokalt, forstået på den måde, at en dansker altid vil søge på .dk og en tysker på .de og så videre. Omvendt skal du overveje .eu eller .com, hvis du er en international virksomhed, og sidst, men ikke mindst, kan du lege med tanken om at erhverve dit firmanavn på et af de nye gTLDs.
  Glem dog ikke, at vores søgning på internettet primært foregår via en søgemaskine som f.eks. GOOGLE® og her trumfer de nationale de regionale, altså ccTLDs.
 4. Gør din domæneportefølje fremtidssikker
  En domænenavnsportefølje er en nødvendighed for de fleste virksomheder. Mange virksomheder har valgt en aggressiv strategi, hvor de indkøber alle relevante domænenavne, strategiske eller ej, mens andre virksomheder er mere tilbageholdende. Der findes dog en gylden middelvej, nemlig de strategiske domænenavne, som giver optimal digital beskyttelse.
  Hvis din virksomhed har en produktafdeling og en marketingafdeling, er det vigtigt, at I løbende er i dialog med hinanden om, hvilke produkter og ydelser der er på vej. Herved får du et overblik over, hvilke tiltag I har i ærmet for fremtiden. Ved at registrere et strategisk domænenavn inden I f.eks. bringer et nyt produkt på markedet, har I sikret jer muligheden for anvende domænenavnet uden at skulle ud at kæmpe om det eller købe/vinde det tilbage.
 5. Opdater virksomhedens domæneportefølje
  At have købt et domænenavn eller et strategisk domæne er ikke det samme som, at du aldrig må skille dig af med det.
  En domæneportefølje bør være levende og skal ind i mellem opdateres. Måske er der domænenavne, som ikke skal fornyes eller måske er det på tide at få porteføljen gennemgået af en professionel.

Kontakt os for professionel rådgivning om håndtering af domænenavne og domæneklager.

LÆS OGSÅ: Hvordan LEGO® for fjerde år i træk topper YouGov BrandIndex’s liste