Det koster ikke mere end en caffe latte om måneden!

“Hvorfor skal jeg overhovedet investere i en varemærkeregistrering? Det koster med garanti spidsen af en jetjager, og jeg er jo stadig i gang med at produktudvikle!”

I min hverdag møder jeg rigtigt mange iværksættere. Fælles for dem alle er, at de har en drøm, en nærmest uslukkelig passion og et drive. Det er inspirerende og smittende, og jeg har stor respekt for iværksættere, der tager springet – så er det sagt! Dog oplever jeg igen og igen, når jeg snakker med iværksættere, at de ingen intentioner har om at lave en varemærkeregistrering af deres virksomhed, brand og/eller produkt. Alarmklokkerne ringer hver eneste gang, da jeg ved, hvor afgørende det er at have en varemærkeregistrering – ikke mindst hvis ambitionerne rækker ud over Danmarks grænser.

Fordommene omkring varemærkeregistrering florerer i vid udstrækning, og den mest udbredte er nok den, at det sluger hele ens budget. Men regner man lidt på det, koster en varemærkeregistrering sandsynligvis ikke frygtelig meget mere end én caffe latte om måneden i 10 år. For en dansk varemærkeregistrering vel at mærke. Lad mig forklare…

Når man vælger at få en varemærkeregistrering, har man truffet et vigtigt valg om at tage sit brand og/eller produkt seriøst. En dansk varemærkeregistrering er gyldig i 10 år, hvorefter den skal fornyes. Derfor skal man se en varemærkeregistrering som en langsigtet investering i stil med andre investeringer, der er med til at skubbe ens virksomhed ud over rampen. Og gør man det, vil man erfare, at det sandsynligvis ikke koster mere end én caffe latte om måneden at beskytte sit varemærke i de næste 10 år. Og det er vel ikke så dyr en investering!

Skal jeg give alle jer iværksættere et råd, så er det at springe morgenlatten over (blot én gang om måneden) og i stedet bruge pengene på at sikre din drøm og virksomhed med en varemærkeregistrering. Hvis prisen ikke er grund nok, får du yderligere seks gode grunde her:

6 gode grunde til at registrere dit varemærke:

  1. En varemærkeregistrering er en ’forsikring’ af din virksomhed, brand eller produkt, og når du har kæmpet så hårdt for noget, bør du ikke risikere at tabe det hele på gulvet på grund af en manglende varemærkebeskyttelse.
  2. Det er ikke DIT kendetegn, brand eller logo, før det er blevet varemærkebeskyttet. Hvis dit varemærke ikke er registreret og bliver krænket, skal du starte med at føre et ofte vanskeligt bevis for, at du overhovedet har en gyldig ret til dit varemærke, brand eller logo. Det kan være en ressourcekrævende proces og kan i værste fald koste dig hele dit forretningsgrundlag.
  3. Virksomheder med varemærkeregistreringer har generelt 29 % højere indtjening pr. medarbejder end virksomheder, som ikke har varemærkeregistrering, jf. ny rapport fra The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.
  4. Virksomheder, som har deres immaterialle rettigheder (patent, design og varemærker) på plads, har generelt op til 20 % højere lønninger, jf. ny rapport fra The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.
  5. Hvis du på et tidspunkt har et ønske om at involvere investorer i din virksomhed, vil det være af stor betydning, at du har varemærkebeskyttet din virksomhed.
  6. Skal du en dag sælge din virksomhed, vil du i en forhandlingsposition stå langt bedre, da dit varemærke gennem en registrering er blevet penge værd.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL, HVORDAN DU REGISTRERER DIT VAREMÆRKE? Så ring til os på: (+45) 33 63 93 00 eller læs mere om varemærker her.