5 råd om at beskytte dit varemærke mod udvanding

Grammofon, vaseline, nylon, piña colada og ymer var engang beskyttede varemærker, men er i dag blevet allemandseje. Når det sker, taler man i den juridiske verden om ”degeneration”. Det betyder på godt dansk, at brugen af ens varemærkenavn er blevet så udbredt, at det ikke længere er muligt at adskille det specifikke produkt fra andre produkter; varemærket er blevet synonymt med selve produktkategorien.

Hvorfor skal jeg beskytte mit varemærke?

For et brand er målet, at ens produkt bliver kendt som et ”varemærke” i stedet for et givent ”generisk produkt”. Forbrugere knytter relationer til mærkevarer, fordi de udsender en signalværdi som forbrugeren kan identificere sig med. Drømmen for en varemærkeindehaver er, at få sit varemærke bredt så meget som muligt ud på markedet, og opnå størst muligt kendskab til produktet som en mærkevare, ikke som en almindelig betegnelse for et givet produkt.

Derfor er det afgørende, at man aktivt vælger at beskytte sit varemærke og derved sikrer sit varemærkes position på markedet og i forbrugerens bevidsthed.

Værsgo: 5 gør-det-selv-råd du kan bruge med det samme!

Brug konsekvent dit varemærke, som det er registreret, og brug det på dét, det er registreret for. Hvis du har et varemærke, der er registreret for fx et IPHONE® cover, så brug det som kendetegn på disse produkter, og ikke kun på dine fakturaer.

Skriv konsekvent dit varemærke med kapitæler, hvis det optræder i en brødtekst.

Hvis du har et registreret varemærke har du ret til at anvende symbolet ”®”. I Danmark er der ikke pligt til at anvende ”®”, men i visse andre lande fx USA er det lovpligtigt, og en undladelse kan være skadeligt for din ret til dit varemærke. Symbolet ”®” skal stå øverst til højre efter mærkevarenavnet.

Hvis du ikke har et registreret varemærke eller servicemærke, men bruger mærket som et kendetegn, kan du skrive TM sammen med mærket.

Pas på dit varemærke! Og med det mener jeg, at du skal sikre dig, at andre også anvender dit varemærke som et varemærke. Hvis du ser, at mærket er optaget i en ordbog, har du krav på, at der tillige står, at det er et registreret varemærke. Hvis nogle ønsker at bruge dit varemærke, fx i en artikel, er det vigtigt, at du sikrer dig, at dit varemærke tydeligt er markeret som et varemærke enten ved, at mærket er skrevet med store bogstaver som fx PLOUGMANN VINGTOFT, eller ved at symbolet ® er anvendt.

Siger du også “jeg googler”?

Ud fra min erfaring med varemærkehåndtering kan jeg konstatere, at der er nogle varemærker, der er mere velegnede end andre. ”At google” er blevet et ord, vi bruger uden at tænke over konsekvenserne. Men GOOGLE® er et registreret varemærke, og det tilhører Google Inc. Derfor skal du være opmærksom på, om dit varemærke kan være i risikozonen for at blive et talt ord.

Prøv at sig DIT brand-navn i en sætning.

Hvis dit varemærke er i risikozonen, så er det vigtigt, at du bruger ressourcer på at beskytte dit varemærke, så du ikke mister eneretten.

 

Kontakt vores varemærkeeksperter for en uforpligtende snak om, hvordan du beskytter dit varemærke mod udvanding.